Disclaimer

DISCLAIMER

  1. De op deze website getoonde informatie wordt door RM Advocatuur met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. RM Advocatuur verstrekt door middel van deze website louter informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. RM Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website.
  2. Hoewel RM Advocatuur alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is van RM Advocatuur niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
  3. Verwijzingen naar sites die niet door RM Advocatuur worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel RM Advocatuur uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door RM Advocatuur worden onderhouden wordt afgewezen.
  4. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij RM Advocatuur, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site